Εκθέσεις


Συμμετοχή της εταιρείας FOKAS HOUSE στην Έκθεση WOODBEUR για την παρουσίαση της σειράς Karim Rashid Collection

KARIM + FOKAS
Goes Dutch Amsterdam

     
     
     

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Η εταιρεία FOKAS HOUSE συμμετέχει τακτικά σε μεγάλες κλαδικές εκθέσεις επίπλων, όπως η FURNIDEC κ.α

Με επιτυχία διεξάγονται επίσης και η συμμετοχές της εταιρείας σε εκθέσεις του εξωτερικού όπως:

- Saloni international del mobile:      2009 / 2011
- INDEX DUBAI:                                 2006 / 2007 / 2008
- IMM COLOGNE:                              2009
- HOTEL SHOW DUBAI:                    2007 / 2008
- VALENCIA SPAIN:                           2007

 

Η τακτική συμμετοχή σε εκθέσεις σε συνδυασμό με το ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων,και τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας, διευκολύνουν την πρόσβαση εξειδικευμένου και μη κοινού στα προϊόντα FOKAS HOUSE.